Skocz do zawartości

Forum Mercedes 201-124 Lepsze niż klub!!! używa plików cookies. Przeczytaj Politykę Prywatności aby uzyskać więcej informacji. Aby wiadomość ta więcej się nie wyświetlała proszę klikąć przycisk:    Wyłącz

- - - - -

Rejestracja samochodu jako zabytek - wymagania


86 odpowiedzi w tym temacie

#1 Offline   EssiRS


 • Postów: 5564
 • Na forum od: 07 sty 2007
 • Miejscowość: Warszawa
 • Mercedes:W124 5.0E - M119
 • Rocznik:1995
 • Nadwozie:cabrio
 • Skrzynia biegów:automatyczna
 • Opcja:E-Klasse
 • Alternatywne paliwo:brak
 • Drugi Mercedes:SL500
 • Inne auto:Mercedes V12 Biturbo

Napisano 12 marzec 2009 - 10:24

CO TO JEST POJAZD ZABYTKOWY?


Pojęcie „pojazd zabytkowy” zostało wprowadzone w 1997 r. w Prawie o ruchu drogowym. W myśl ustawy pojazdem zabytkowym jest:

„pojazd, który na podstawie odrębnych przepisów został wpisany do rejestru zabytków lub ujęty w centralnej ewidencji dóbr kultury”.


Pojazd zabytkowy powinien:

* mieć co najmniej 25 lat,
* być nieprodukowany (w modelu) od lat 15,
* posiadać minimum 75 proc. zachowanych oryginalnych części (w tym główne podzespoły).


Pojazd młodszy niż 25-letni może zostać wpisany do rejestru zabytków, jeżeli jest egzemplarzem unikalnym i charakteryzuje się przynajmniej jedną z niżej wymienionych cech:

* posiada unikalne rozwiązania konstrukcyjne,
* dokumentuje znaczące etapy rozwoju techniki motoryzacyjnej,
* był związany z istotnymi wydarzeniami historycznymi,
* był użytkowany przez osoby powszechnie uznane za wyjątkowo ważne,
* ma związek z ważnymi osiągnięciami sportowymi,
* posiada oryginalne wykonanie lub został odrestaurowany,
* został odtworzony wiernie, zgodnie z technologią z okresu jego produkcji.


JAK WYGLĄDA PROCEDURA?


Zanim pojazd zaliczony zostanie do pojazdów zabytkowych i otrzyma żółte tablice rejestracyjne, jego właściciel musi przejść przez dość długą i kosztowną procedurę. Składa się ona z trzech podstawowych etapów.


Etap 1.: Wpis do rejestru zabytków


Oceny pojazdu dokonuje wojewódzki konserwator zabytków lub działający z jego upoważnienia kierownik delegatury na podstawie opinii rzeczoznawcy do spraw techniki samochodowej, eksperta z dziedziny pojazdów zabytkowych (rzeczoznawcy z listy zatwierdzonej przez generalnego konserwatora zabytków).

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa o ruchu drogowym rzeczoznawcą samochodowym może zostać osoba, która:

* posiada wyższe wykształcenie,
* ma udokumentowaną pięcioletnią praktykę zawodową w dziedzinie związanej z motoryzacją,
* posiada prawo jazdy kategorii A, B oraz C1 lub C,
* nie była karana wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne,
* posiada certyfikat w zakresie rzeczoznawstwa samochodowego wydany przez jednostkę akredytowaną w polskim systemie akredytacji,
* została wpisana na listę rzeczoznawców samochodowych ministra transportu (spis jest udostępniony na stronie resortu).


Wpis do rejestru lub ewidencji zabytków polega na dostarczeniu wojewódzkiemu konserwatorowi karty ewidencyjnej ruchomego zabytku techniki, zwanej potocznie białą kartą. Kartę sporządza się w trzech egzemplarzach według wzoru Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków.

Zasadniczo kartę może sporządzić każdy, ale należy pamiętać, że musi być ona poprawna merytorycznie. W praktyce oznacza to, że zazwyczaj wypełniają ją doświadczeni rzeczoznawcy samochodowi.

Eksperci ostrzegają jednak, że nie każdy pojazd — mimo profesjonalnie sporządzonej karty ewidencyjnej (za którą właściciel pojazdu musi zapłacić rzeczoznawcy kilkaset złotych) — dostępuje zaszczytu wpisu do rejestru zabytków. Warto więc przed uruchomieniem procedury wstępnie porozmawiać z wojewódzkim konserwatorem, rzeczoznawcami lub doświadczonymi kolekcjonerami.

Po przyjęciu wniosku o dokonanie wpisu oraz prawidłowo wykonanej karty wojewódzki konserwator włącza ją do ewidencji zabytków i wydaje stosowne zaświadczenie, z którym należy się udać do okręgowej stacji kontroli pojazdów.

Jeden z egzemplarzy karty ewidencyjnej zostaje przesłany do Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków w Warszawie. Wnioskujący otrzymuje potwierdzenie — uwierzytelnioną kopię decyzji o wpisaniu pojazdu jako dobra kultury do centralnego rejestru lub ewidencji zabytków w Polsce.


Etap 2.: Kontrola i dopuszczenie do ruchu


Jeśli wpis do ewidencji został potwierdzony przez konserwatora zabytków, następnym krokiem jest przeprowadzenie badań technicznych pojazdu. Badanie odbywa się w dowolnej okręgowej stacji kontroli pojazdów lub w Instytucie Transportu Samochodowego w Warszawie na wniosek właściciela pojazdu, który zgłaszając się na badanie techniczne, przy sobie powinien mieć dowód rejestracyjny i dokument potwierdzający własność pojazdu.

Wniosek o przeprowadzenie badania zgodności pojazdu zabytkowego z warunkami technicznymi stanowi formularz z całą masą informacji technicznych o badanym pojeździe. Jego wypełnienie wraz z dokumentacją fotograficzną najlepiej jest zlecić doświadczonemu rzeczoznawcy samochodowemu. Sporządzenie opisu technicznego jest dość kosztowne.

Po przeprowadzeniu badania pojazdu jego właściciel otrzymuje zaświadczenie z końcowym wnioskiem o dopuszczeniu pojazdu (lub dopuszczeniu z ograniczeniami) do współczesnego ruchu drogowego. Ograniczenia mogą dotyczyć np. szybkości lub poruszania się po autostradach — w przypadku pojazdów zabytkowych, które nie mają hamowania przednich kół, albo jazdy nocą — w przypadku pojazdów z archaicznym oświetleniem.

Co ciekawe, przepisy zakładają, że po pierwszym, dopuszczającym do ruchu, badaniu pojazd zabytkowy zwolniony jest z okresowych kontroli technicznych.


Etap 3.: Rejestracja w wydziale komunikacji


Z wynikiem przeglądu technicznego należy zgłosić się do wydziału komunikacji we właściwym miejscowo starostwie powiatowym lub urzędzie miasta (w mieście na prawach powiatu), aby dopełnić formalności i uzyskać zabytkowe (żółte) tablice rejestracyjne.

Lista dokumentów potrzebnych do rejestracji samochodu zabytkowego:

* wniosek o rejestrację pojazdu (formularz wniosku można pobrać tutaj, ze strony internetowej lub w siedzibie urzędu),
* dowód tożsamości,
* dowód własności pojazdu (np. faktura, rachunek, akt darowizny, przekazania),
* potwierdzenie umieszczenia pojazdu w ewidencji zabytków oraz opinia rzeczoznawcy,
* dokumenty ze stacji kontroli pojazdów,
* dowód rejestracyjny (wraz z tłumaczeniem, jeśli pojazd był wcześniej zarejestrowany za granicą),
* tablice rejestracyjne (jeżeli pojazd był zarejestrowany w Polsce),
* potwierdzenie uiszczenia wymaganych opłat,
* dokument poświadczający zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC,
* pisemne upoważnienie i dowód tożsamości osoby upoważnionej — w przypadku działania przez pełnomocnika.


O dodatkowych dokumentach niezbędnych do rejestracji pojazdu sprowadzonego z zagranicy przeczytamy tutaj.

Ile kosztuje rejestracja pojazdu zabytkowego?

Rejestracja zabytkowego pojazdu nie jest tania. Za ekspertyzy rzeczoznawców samochodowych przyjdzie nam zapłacić kilkaset złotych. Droższe od zwyczajnych są również zabytkowe tablice rejestracyjne.

Opłaty za:


* sporządzenie „białej karty” — 250 zł,
* badanie techniczne — 250 zł,
* wpis do ewidencji zabytków techniki — 5,50 zł.

(źródło: motofakty.pl — stan na 29 stycznia 2007 r.)

Opłaty w wydziale komunikacji:

* za zabytkowe (żółte) tablice rejestracyjne:

* samochodowe — 100 zł,
* motocyklowe — 50 zł;

* za wydanie:

* pozwolenia czasowego — 12 zł,
* dowodu rejestracyjnego — 48 zł,
* kompletu znaków legalizacyjnych — 11 zł,
* nalepki kontrolnej na szybę — 16,50 zł;

* opłata ewidencyjna za wydanie:

* pozwolenia czasowego — 1 zł,
* dowodu rejestracyjnego — 1 zł,
* nalepki kontrolnej — 1 zł,
* zalegalizowanych tablic rejestracyjnych — 1 zł,
* karty pojazdu dla pojazdu samochodowego — 1 zł.


Razem:

Za rejestrację zabytkowego samochodu przyjdzie nam zapłacić prawie 700 zł:
250 zł + 250 zł + 5,50 zł + 100 zł + 92,50 zł = 698 zł

Opłata skarbowa:

* pełnomocnictwo — 17 zł,
* opłata nie obowiązuje, gdy pełnomocnikiem jest wstępny, zstępny, rodzeństwo, jednostka budżetowa lub samorządowa.Termin i sposób załatwienia sprawy

Rejestracja pojazdu zabytkowego następuje w drodze decyzji administracyjnej.

Po złożeniu wniosku o rejestrację wraz z kompletem wymaganych załączników organ rejestrujący dokonuje rejestracji czasowej pojazdu na okres 30 dni (tzw. rejestracja z urzędu). Dokumentem dopuszczającym pojazd do ruchu jest w tym okresie pozwolenie czasowe, które przed upływem wyznaczonego terminu podlega wymianie na dowód rejestracyjny.

Dowód rejestracyjny jest produkowany w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych w Warszawie.


Tryb odwołania

Odwołanie od decyzji urzędu wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Odwołanie nie podlega opłatom skarbowym.

Źródło: gazetapodatnika.pl


#2 Offline   Biały


 • Postów: 4966
 • Na forum od: 09 mar 2007
 • Miejscowość: Chełm
 • Mercedes:W124 2.0E >92r - M111
 • Rocznik:1995
 • Nadwozie:kombi
 • Skrzynia biegów:manualna 5
 • Opcja:E-Klasse
 • Alternatywne paliwo:brak
 • Drugi Mercedes:Sprinter 515 CDI
 • Trzeci Mercedes:200D...

Napisano 12 marzec 2009 - 10:37

Jak sie rozbije takie auto to to niezłe sankcje mogą dowalić, z tego co pamiętam to nawet do 2 lat więzienia ;)

#3 Offline   EssiRS


 • Postów: 5564
 • Na forum od: 07 sty 2007
 • Miejscowość: Warszawa
 • Mercedes:W124 5.0E - M119
 • Rocznik:1995
 • Nadwozie:cabrio
 • Skrzynia biegów:automatyczna
 • Opcja:E-Klasse
 • Alternatywne paliwo:brak
 • Drugi Mercedes:SL500
 • Inne auto:Mercedes V12 Biturbo

Napisano 12 marzec 2009 - 10:40

Dokumenty wymagane do rejestracji pojazdu zabytkowego:KARTA EWIDENCYJNA ZABYTKU RUCHOMEGO TECHNIKI

WNIOSEK O WŁĄCZENIE POJAZDU DO EWIDENCJI ZABYTKÓW

Wzór jak powinien wyglądać dokument z przeglądu technicznego:

"Za wspomnianym już Dziennikiem Ustaw nr 44 z 15 maja 1999 roku, podaję wzór takiego dokumentu, w którym należy przedstawić odpowiedzi na 75 podstawowych pytań o dane techniczne zabytkowego pojazdu oraz dołączyć żądane fotografie:


..................................................................................
nazwisko, imię (nazwa) i adres wnioskodawcy


OPIS TECHNICZNY POJAZDU ZABYTKOWEGO

I. Dane ogólne
1. Rodzaj pojazdu
2. Marka
3. Typ (model)
4. Rodzaj nadwozia
5. Miejsce mocowania tabliczek i oznaczeń:
- podwozia
- nadwozia
- silnika
6. Numery podwozia (nadwozia)

II. Wymiary i masy
7. Długość mm
8. Szerokość mm
9. Wysokość mm
10. Rozstaw osi mm
11. Rozstaw kół każdej osi mm
12. Zwis przedni mm
13. Zwis tylny mm
14. Wymiary pomieszczenia ładunkowego2)
- długość mm
- szerokość mm
- wysokość mm
- objętość m3
15. Wznios powierzchni ładowania2) mm
16. Wznios haka pociągowego (zaczepu) mm
17. Wznios siodła ciągnika mm
18. Wymiary mechanizmu sprzęgłowego mm
19. Prześwit
- poprzeczny mm
- w granicach rozstawu osi mm
20. Masa własna pojazdu kg
21. Dopuszczalna masa całkowita pojazdu kg
22. Dopuszczalny nacisk poszczególnych osi kN
23. Dopuszczalna ładowność pojazdu kg
24. Liczba miejsc do siedzenia szt.
25. Ładowność bagażnika1)
- nadwoziowego kg
- dachowego kg
- podpodłogowego3) kg
26. Dopuszczalna masa całkowita ciągniętej przyczepy
- z hamulcem kg
- bez hamulca kg

III. Silnik
27. Nazwa wytwórni
28. Rodzaj
29. Typ (model)
30. Umiejscowienie silnika
31. Liczba i układ cylindrów
32. Średnica cylindra / skok tłoka / mm
33. Pojemność skokowa dm3
34. Stopień sprężania
35. Maksymalna moc silnika kW przy prędkości obrotowej min-1
36. Maksymalny moment obrotowy daNm przy prędkości obrotowej min-1
37. Rodzaj (system) chłodzenia
38. Rodzaj (system) zasilania
39. Doładowanie tak/nie
40. Kolejność pracy cylindrów

IV. Układ napędowy
41. Nazwa wytwórni i rodzaj skrzyni biegów
42. Rodzaj sterowania
43. Przełożenie i prędkość maksymalna na poszczególnych biegach
I bieg km/h
II bieg km/h
III bieg km/h
IV bieg km/h
bieg wsteczny km/h
44. Przełożenie reduktora
45. Rodzaj przekładni głównej
46. Przełożenie przekładni głównej
47. Inne dane (dot., np. urządzenia blokady, skrzyni rozdzielczej, zwalniacza)

V. Zawieszenie
48. Nazwa wytwórni i rodzaj zawieszenia
49. Rodzaj i typ elementów prowadzących
50. Rodzaj i typ elementów sprężystych
51. Rodzaj i typ elementów amortyzujących

VI. Koła i ogumienie
52. Liczba kół szt.
53. Rozmiar tarcz kół
54. Rozmiar opon / producent

VII. Układ kierowniczy
55. Nazwa wytwórni i rodzaj przekładni kierowniczej
56. Przełożenie przekładni kierowniczej
57. Rodzaj wspomagania (jeśli występuje)
58. Średnica koła kierownicy mm
59. Układ kierowniczy działa na koła

VIII. Układ hamulcowy
60. Hamulec roboczy
- rodzaj
- sterowanie
- podział obwodów
- wspomagania
61. Hamulec awaryjny
- rodzaj
- sterowanie
62. Hamulec postojowy
- rodzaj - sterowanie
- działa na

IX. Instalacja elektryczna
63. Napięcie znamionowe V
64. Liczba i pojemność akumulatorów Ah
65. Rodzaj i moc prądnicy / alternatora W
66. Napięcie i moc rozrusznika V/W
67. Świece zapłonowe
68. Biegun połączony z masą

X. Dane eksploatacyjne
69. Minimalna średnica zawracania
- w lewo m - w prawo m
70. Najmniejsza szerokość skrętu m
71. Maksymalna prędkość km/h
72. Rodzaj paliwa
73. Liczba i pojemność zbiorników paliwa szt./dm3
74. Ilość oleju w
- silniku dm3
- skrzyni biegów dm3
- przekładni głównej dm3
75. Pojemność układu chłodzenia dm3

XI. Zdjęcia fotograficzne pojazdu z czterech stron w formacie 13 x 18 cm

XII. Informacje dodatkowe
(cechy charakterystyczne wyróżniające pojazd, nie będące przedmiotem opisu wg pkt 1-75)

Objaśnienia:
1) Nie dotyczy samochodów ciężarowych.
2) Dotyczy tylko samochodów ciężarowych i przyczep.
3) Dotyczy autobusów.
[Dyrektor] pieczęć [Rzeczoznawca] Dnia:
"

#4 Offline   MORIS44 DUBNATTY


 • Postów: 21
 • Na forum od: 01 lis 2013
 • Miejscowość: Chrzanów
 • Mercedes:W201 2.5D - OM602
 • Rocznik:1987
 • Nadwozie:sedan
 • Skrzynia biegów:automatyczna
 • Opcja:brak
 • Alternatywne paliwo:brak
 • Drugi Mercedes:W201 2.0E automat 1987

Napisano 02 listopad 2013 - 11:09

"Posiadanie pojazdu zabytkowego oprócz zaprezentowanych wyżej udogodnień wiąże się z dużą odpowiedzialnością, z czego wiele osób nie zdaje sobie sprawy. Wpisanie pojazdu do wojewódzkiej ewidencji zabytków jest formą jego ochrony prawnej. Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami przewiduje konieczność uzyskania zgody wojewódzkiego konserwatora zabytków na przeprowadzenie poważniejszych remontów, na stałą zmianę miejsca jego przechowywania, na wyjazd zagraniczny (choć ten obowiązek tan naprawdę dotyczy każdego właściciela pojazdu, który ma więcej niż 25 lat, o czym nie każdy wie), a w przypadku niewywiązania się z tego obowiązku przewiduje kary grzywny. Warto dodać, iż właściciel nie może bez uzyskania zgody zezłomować nawet najbardziej zniszczonego, nienadającego się do naprawy pojazdu (np. uszkodzonego w wypadku drogowym), gdyż zniszczenie zabytku to przestępstwo zagrożone karą pozbawienia wolności nawet do 2 lat! Uznać można więc, iż z chwilą, gdy pojazd staje się „zabytkowym”, prawa właściciela ulegają poważnemu ograniczeniu w imię interesu społecznego.
Posiadanie pojazdu zabytkowego niewątpliwie jest dużym udogodnieniem, w szczególności dla kolekcjonerów, posiadających co najmniej kilka takich pojazdów. Dzięki obowiązującym uregulowaniom znacznie maleją koszty utrzymania kolekcji (odpadają roczne przeglądy i koszt obowiązkowego ubezpieczenia OC za nieeksploatowany pojazd), a także powstaje szczególna forma ochrony karnoprawnej, którą sprawują nad zabytkami specjalne organy państwa. Natomiast stanowczo odradzić należy rozpoczynanie procedury rejestracji „na zabytek” właścicielom pojazdów, które formalnie mogą być uznane za ruchomy zabytek techniki, lecz są eksploatowane na co dzień (do tej grupy wchodzi wiele nadal popularnych na naszych drogach aut niemieckich z początku lat 80.). Koszty, które należy ponieść, są niewspółmierne do uzyskanych korzyści (obecnie żaden zakład ubezpieczeń nie przewiduje zniżek na OC tylko dlatego, że pojazd jest zabytkowy!), a w przypadku zaniedbania i powstałych w czasie użytkowania uszkodzeń możemy narazić się na odpowiedzialność karną."


Źródło: http://gazeta-dobryz...dex.php?art=510

Użytkownik szafa edytował ten post 02 listopad 2013 - 21:25


#5 Offline   glasser


 • Postów: 2
 • Na forum od: 01 lut 2014
 • Miejscowość: Kraków i ok.
 • Mercedes:w201 2.0 - M102
 • Rocznik:1986
 • Nadwozie:brak
 • Skrzynia biegów:brak
 • Opcja:brak
 • Alternatywne paliwo:brak

Napisano 01 luty 2014 - 21:23

Auto powinno - posiadać minimum 25 lat - model nie powinien być wytwarzany od 15 lat - oryginalne podzespoły powinny stanowić minimum 75 % wszystkich części pojazdu
Należy tutaj zaznaczyć że ten ostatni wymóg pozwala na dość istotne zmiany powodujące to że spotkać można auta z żółtymi tablicami dość znacznie odbiegające od oryginału opuszczającego niegdyś fabrykę - a szkoda bo chyba nie oto chodzi. Jeśli wiek naszego pojazdu nie jest większy niż wymagane 25 lat to też mamy szansę na rejestrację, trzeba tylko udowodnić /najczęściej opinią rzeczoznawcy/ jedną z wymienionych tutaj jhttp://demot.pl/page...u-jako-zabytek- cech.

#6 Offline   Rafał 1972


 • Postów: 266
 • Na forum od: 28 gru 2013
 • Miejscowość: Żagań
 • Mercedes:inny / brak
 • Rocznik:brak
 • Nadwozie:brak
 • Skrzynia biegów:brak
 • Opcja:brak
 • Alternatywne paliwo:brak
 • Inne auto:Ford Mondeo 2.0 TDCI 140 KM

Napisano 03 grudzień 2014 - 09:03

(choć ten obowiązek tan naprawdę dotyczy każdego właściciela pojazdu, który ma więcej niż 25 lat, o czym nie każdy wie)

Powyższe zdanie zastanawia i skłania moim zdaniem do zastanowienia się oraz dyskusji, bo:
1. żadna gazeta, czy inny środek masowego przekazu nie jest w naszym kraju wykładnią prawa
2. autor zamieszczając takie zdanie w tekście umieszczone dodatkowo w nawiasie (co ma podkreślić jego znaczenie i zwrócić na siebie szczególną uwagę czytelnika) nie podpiera się żadnym artykułem ustawy obowiązującej w RP.

Rzecz moim zdaniem ciekawa tym bardziej, że nie znana i zasłyszana po raz pierwszy.
Zgłębię temat i jak czegoś się dowiem dam znać.
A może któryś z kolegów na forum zderzył się już w swoim życiu z takowym aktem prawnym, może komuś odmówiono przekroczenia granicy państwowej autem ponad 25-letnim?

#7 Offline   dr.big


 • Postów: 517
 • Na forum od: 19 mar 2013
 • Miejscowość: Szczecin i okolice
 • Mercedes:inny / brak
 • Rocznik:brak
 • Nadwozie:brak
 • Skrzynia biegów:brak
 • Opcja:brak
 • Alternatywne paliwo:brak
 • Inne auto:BMW

Napisano 03 grudzień 2014 - 09:15

Dla normalnego posiadacza takie rejestracje to kula u nogi i nie ma się co oszukiwać, że mają jakiś pozytywny aspekt. A te parę zaoszczędzonych złotych nijak się mają do sytuacji prawnej. Taki zabieg się po prostu, z mojego punktu widzenia, nie opłaca. Niezależnie od rocznika i stanu samochodu.

PS. Ja osobiście nigdy samochodu "na zółtych" bym nie kupił.

Użytkownik dr.big edytował ten post 03 grudzień 2014 - 09:17


#8 Offline   Rafał 1972


 • Postów: 266
 • Na forum od: 28 gru 2013
 • Miejscowość: Żagań
 • Mercedes:inny / brak
 • Rocznik:brak
 • Nadwozie:brak
 • Skrzynia biegów:brak
 • Opcja:brak
 • Alternatywne paliwo:brak
 • Inne auto:Ford Mondeo 2.0 TDCI 140 KM

Napisano 03 grudzień 2014 - 12:01

Oto co mówi USTAWA z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Art. 51
1. Jednorazowego pozwolenia na stały wywóz zabytku za granicę wymagają zabytki zaliczane do jednej z następujących kategorii:
14) środków transportu, które mają więcej niż 50 lat i ich wartość jest wyższa niż 32 000 zł;

Tak więc nie musimy zwracać się do konserwatora zabytków o wydanie pozwolenia na wyjazd z kraju autem które nie spełnia na raz obydwu warunków wymienionych w punkcie 14 cytowanej wyżej ustawy. Jeżeli pozwolenie nie jest wymagane jednorazowo to jest oczywistym, że nie jest wymagane również w przypadku wielokrotnego opuszczania terytorium RP.

No to sprawa wyjazdu za granicę naszymi W124 jest oczywista. Śmiało w trasę bo najstarszy skończy w przyszłym roku 30 lat.
Mówię tutaj oczywiście o autach posiadających białe lub czarne tablice NIE ŻÓŁTE!

#9 Offline   piotrasta


 • Postów: 167
 • Na forum od: 06 lut 2013
 • Mercedes:W124 3.0E - M103
 • Rocznik:1988
 • Nadwozie:brak
 • Skrzynia biegów:brak
 • Opcja:brak
 • Alternatywne paliwo:brak

Napisano 03 grudzień 2014 - 20:38

Cytat

* posiadać minimum 75 proc. zachowanych oryginalnych części (w tym główne podzespoły)
ciekawi mnie ten zapis oryginalna część to ta która była w aucie od początku np: kupujemy w124 z 1990r biedaka (tj diesel 2l z szybami na korbkę i nic więcej) ze wzorową blacharką od prawdziwego niemca z rocznika 1925 który naprawdę jeździł nim do kościoła do tego dawcę powypadkowego (po dachowaniu i wylądowaniu na drzewie by było taniej) również w124 z 1990r jednak w wersji na bogato (3.0 w benzynie, asb, szyby jeżdżone, klimatyzacja, elektryczne fotele itp).

Teraz pytanie czy mogę (robię wszystko zgodnie ze sztuką żadnego druciarstwa itp):
1. Z wersji na bogato zabrać elektrykę szyb, klimatyzację (to trzeba było by mieć z diesla lecz pomijamy to czy będzie to pasować jak nie będzie załatwimy takie by pasowało bez przeróbek) itp?
2. Czy mogę zrobić swap motoru (i wszystkiego co potrzebne)? Czy też swap może być tylko na taki sam motor jak był?
2. Czy odczyt wyposażenia ochrona zabytków bierze z vinu (co w takim wypadku z autami które nie miały vinu?

#10 Offline   Greg


 • Postów: 151
 • Na forum od: 30 mar 2010
 • Miejscowość: Wągrowiec
 • Mercedes:inny / brak
 • Rocznik:1990
 • Nadwozie:cabrio
 • Skrzynia biegów:automatyczna
 • Opcja:brak
 • Alternatywne paliwo:brak
 • Drugi Mercedes:W126 300SD 1984
 • Inne auto:BMW E61 3.0d

Napisano 04 grudzień 2014 - 14:27

A ja mam pytanie dotyczące akcyzy. Ponoć za auto kfalifikujące się na żółte tablice nie płaci się akcyzy, trzeba tylko wypełnić specjalny blankier w urzędzie celnym.
Czy ktoś to przerabiał?

#11 Offline   OldPiernik


 • Postów: 138
 • Na forum od: 03 sie 2011
 • Miejscowość: Kraków
 • Mercedes:W201 2.3E - M102
 • Rocznik:1987
 • Nadwozie:brak
 • Skrzynia biegów:automatyczna
 • Opcja:E-Klasse
 • Alternatywne paliwo:brak

Napisano 05 grudzień 2014 - 08:21

Wydaje mi się, że jedyny plus wynikający z posiadania żółtych blach to fakt, że w przypadku kolizji sprawca (zakładam, że nie jest to żaden z nas) ma obowiązek naprawić auto doprowadzając je do stanu 100% sprawności na oryginalnych częściach - naprawia przecież zabytek!
Oczywiście nie sam sprawca tylko jego zakład ubezpieczający, który nie może wykręcać się zaniżoną wartością rynkową, stosowaniem zamienników, podróbek wszystko na 100% oryginałach. Nie można też orzec nieopłacalności naprawy itd.
Jeżeli się mylę, to mnie poprawcie.

Użytkownik OldPiernik edytował ten post 05 grudzień 2014 - 08:22


#12 Offline   BeetleJuice


 • Postów: 8
 • Na forum od: 04 gru 2015
 • Miejscowość: Sosnowiec
 • Mercedes:W124 2.5D <93r. - OM602
 • Rocznik:1992
 • Nadwozie:kombi
 • Skrzynia biegów:automatyczna
 • Opcja:brak
 • Alternatywne paliwo:brak
 • Drugi Mercedes:W202 C180 Esprit
 • Inne auto:Opel kadett e 1.3 1987r

Napisano 21 kwiecień 2016 - 05:42

Witam.
Mistrz wykopu nadchodzi :) ale nurtuje mnie parę pytań na które ciężko znaleźć odpowiedź.
Po pierwsze mam model zgodny z vinem. Rocznik 93. Dorwałem bardzo ładne wnętrze, ale z rocznika już e-klasowego. Jaka będzie reakcja konserwatora? Nadal w124 ale ujęty już jako e-klasa. Polift... Czy nadal pozostaję po stronie oryginału?

Użytkownik BeetleJuice edytował ten post 21 kwiecień 2016 - 05:44


#13 Offline   ryan_ab


 • Postów: 140
 • Na forum od: 20 kwi 2013
 • Miejscowość: Siemianowice
 • Mercedes:W124 3.0D turbo - OM603
 • Rocznik:1989
 • Nadwozie:kombi
 • Skrzynia biegów:automatyczna
 • Opcja:brak
 • Alternatywne paliwo:brak

Napisano 10 maj 2016 - 17:15

Nikt na to nie zwróci nawet uwagi.

#14 Offline   Bogdan 190


 • Postów: 1040
 • Na forum od: 12 paź 2013
 • Miejscowość: Wodzisław Śląski
 • Mercedes:W201 2.0D - OM601
 • Rocznik:1990
 • Nadwozie:sedan
 • Skrzynia biegów:manualna 4
 • Opcja:brak
 • Alternatywne paliwo:brak
 • Drugi Mercedes:Honda CB 750 Nighthawk
 • Inne auto:Fiat Stilo 1.9 JTD

Napisano 13 maj 2016 - 16:02

B. dobrze napisane...skasuje co jego i tyle....byłem w szoku jak to wygląda u jednego rzeczoznawcy....pytał nawet stojąc przed autem czy to W201 W124 bo "są podobne" sprawdzi VIN i to jest praktycznie wszystko....
A tak do postu powyżej to 93 jeszcze nie zarejestrujesz jako zabytek ;)

Użytkownik Bogdan 190 edytował ten post 13 maj 2016 - 16:06


#15 Offline   maciek500


 • Postów: 52
 • Na forum od: 31 maj 2016
 • Miejscowość: Białystok
 • Mercedes:inny / brak
 • Rocznik:1995
 • Nadwozie:sedan
 • Skrzynia biegów:automatyczna
 • Opcja:brak
 • Alternatywne paliwo:brak
 • Drugi Mercedes:W140 S600L
 • Trzeci Mercedes:W220 Lorinser F1 S500L
 • Inne auto:W140 S500 Lang

Napisano 01 czerwiec 2016 - 19:25

Prawda jest taka, że rzeczoznawca pobiera od nas pieniążki za pozytywną, a nie negatywną. Więc jeśli stwierdzi, że tapicerka jest od poliftu, lub dolozylismy klimę na własną rękę, to i tak dostaniemy pozytywną opinię, bo Pan Rzeczoznawca woli wziąć 800zł niż nie wziąć nic.
Ot taka nasza rzeczywistość.

#16 Offline   KamilHelmut


 • Postów: 10
 • Na forum od: 07 lut 2012
 • Miejscowość: Wadowice
 • Mercedes:W201 2.0E - M102
 • Rocznik:1984
 • Nadwozie:sedan
 • Skrzynia biegów:manualna 5
 • Opcja:brak
 • Alternatywne paliwo:brak

Napisano 04 czerwiec 2016 - 22:49

Pomijając to wszystko jak jest pozniej z jakimiś wymianami części? Sa jakies ograniczenia? Malowanie samochodu tez cos jest jakies ograniczenia?


#17 Offline   tdejv


 • Postów: 319
 • Na forum od: 28 paź 2015
 • Miejscowość: gdansk
 • Mercedes:W124 2.5D <93r. - OM602
 • Rocznik:1992
 • Nadwozie:sedan
 • Skrzynia biegów:manualna 5
 • Opcja:E-Klasse
 • Alternatywne paliwo:brak

Napisano 05 czerwiec 2016 - 09:12

Teoretycznie musisz pisac i zgode

#18 Offline   maciek500


 • Postów: 52
 • Na forum od: 31 maj 2016
 • Miejscowość: Białystok
 • Mercedes:inny / brak
 • Rocznik:1995
 • Nadwozie:sedan
 • Skrzynia biegów:automatyczna
 • Opcja:brak
 • Alternatywne paliwo:brak
 • Drugi Mercedes:W140 S600L
 • Trzeci Mercedes:W220 Lorinser F1 S500L
 • Inne auto:W140 S500 Lang

Napisano 06 czerwiec 2016 - 19:27

Jeśli wymieniasz części, malujesz element który np. zjada rdza, dopelniasz swoj obowiązek, na który się zgodziłes podpisując papiery u konserwatora zabytków, a tym obowiązkiem jest dbanie o auto.
Co innego gdy wpadniesz na pomysł typu- może zmienimy kolor auta na taki ladny różowy, dołożymy spoilery, wstawimy zestaw ksenon z bazaru

#19 Offline   Greg


 • Postów: 151
 • Na forum od: 30 mar 2010
 • Miejscowość: Wągrowiec
 • Mercedes:inny / brak
 • Rocznik:1990
 • Nadwozie:cabrio
 • Skrzynia biegów:automatyczna
 • Opcja:brak
 • Alternatywne paliwo:brak
 • Drugi Mercedes:W126 300SD 1984
 • Inne auto:BMW E61 3.0d

Napisano 13 lipiec 2016 - 13:20

Właśnie odebrałem dowód tymczasowy, auto w końcu zarejestrowane jako zabytkowe.
Jak ktoś ma jakieś pytania co do procedury, akcyzy itp itd to jestem na bieżąco.

#20 Offline   melfio1


 • Postów: 3472
 • Na forum od: 02 lis 2008
 • Miejscowość: Warszawa
 • Mercedes:W201 1.8E - M102
 • Rocznik:1992
 • Nadwozie:sedan
 • Skrzynia biegów:manualna 5
 • Opcja:brak
 • Alternatywne paliwo:brak
 • Inne auto:Opel Agila

Napisano 13 lipiec 2016 - 19:12

Greg, to powiedz,bo nie jestem w temacie ,ale jakie są plusy i minusy ,zarejstować auto na zabytek?,